Δραστηριότητα 5

Ο ηγετικός ρόλος του Φιλίππου στην ελληνική πολιτική σκηνή.

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο. Οι πληροφορίες που σας δίνονται είναι απαραίτητες για την Άσκηση 1. 

Μπορείτε να βοηθηθείτε επίσης από τον παρακάτω χάρτη:

 

 

Άσκηση 1

α . Περιγράψτε τα στάδια της μάχης και το ρόλο του Αλεξάνδρου σε αυτή.
β .
Εντάξτε προαιρετικά στο κείμενό σας μια εικόνα από το μνημείο του Λέοντα της Χαιρώνειας μαζί με μια σύντομη αναφορά στον Ιερό Λόχο των Θηβαίων.
γ .
Αναφέρετε τις πολιτικές συνέπειες της νίκης των Μακεδόνων στη Χαιρώνεια (αναφορά στο Συνέδριο της Κορίνθου και τις αποφάσεις του).

 

Καθοδήγηση:
Μεταβείτε στη σελίδα Έγγραφα του Google και επιλέξτε στην οριζόντια μπάρα αριστερά το "New" πατώντας έπειτα Document.
Στο Έγγραφο που θα σας ανοίξει επιλέξτε "Untitled"(Ενδέχεται να χρειαστεί Προσωρινή Άρση Αποκλεισμού Παραθύρου Δέσμης Ενεργειών").
Μετονομάστε το Έγγραφο σε "Ηγετικός_ρόλος_Φιλίππου _Ονοματεπώνυμο".
Αφού συμπληρώσετε τη δικαιολόγηση σας, επιλέξτε το "Share" και πατήστε "Share with Others".
Στο πλαίσιο κάτω από το "Invite people as collaborators" συμπληρώστε το Gmail του καθηγητή σας και πατήστε "Invite collaborators" και έπειτα Send.

 

Άσκηση 2

Παρακολουθήστε τα παρακάτω βίντεο. Οι αντικρουόμενες θέσεις του Ισοκράτη και του Δημοσθένη είναι απαραίτητες για τις ερωτήσεις που ακολουθούν.

 

Α) Πώς παρουσιάζουν οι δύο ρήτορες τον Φίλιππο; Γιατί ο Δημοσθένης τον αποκαλεί βάρβαρο;

Καθοδήγηση:
Μεταβείτε στη σελίδα Έγγραφα του Google και επιλέξτε στην οριζόντια μπάρα αριστερά το "New" πατώντας έπειτα Document.
Στο Έγγραφο που θα σας ανοίξει επιλέξτε "Untitled"(Ενδέχεται να χρειαστεί Προσωρινή Άρση Αποκλεισμού Παραθύρου Δέσμης Ενεργειών").
Μετονομάστε το Έγγραφο σε "Παρουσίαση Φιλίππου _Ονοματεπώνυμο".
Αφού συμπληρώσετε τη δικαιολόγηση σας, επιλέξτε το "Share" και πατήστε "Share with Others".
Στο πλαίσιο κάτω από το "Invite people as collaborators" συμπληρώστε το Gmail του καθηγητή σας και πατήστε "Invite collaborators" και έπειτα Send.

Β) Συζητήστε τις απόψεις του Ισοκράτη και του Δημοσθένη για το Φίλιππο. Προσπαθήστε να επικεντρωθείτε στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του σύμφωνα με τους δύο ρήτορες. Τέλος καταθέστε την προσωπική σας άποψη για τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Φιλίππου.
Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη σχετική συζήτηση στις Ομάδες Google.

Άσκηση 3

Αφού διαβάσετε το Έγγραφο: "Διπλωματικές και Στρατιωτικές Ενέργειες του Φιλίππου" συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν από το παρακάτω εννοιολογικό χάρτη. Στη συνέχεια πατήστε στη δισκέτα κάτω δεξιά για να το σώσετε στον υπολογιστή σας. Αφού αποθηκευτεί αποστείλτε το στο e-mail του καθηγητή σας.