Δραστηριότητα 4

Η αναδιοργάνωση του στρατού από τον Φίλιππο Β.

Παρακολουθήστε τα παρακάτω βίντεο που σας δώσουν σημαντικές πληροφορίες για τις ασκήσεις που ακολουθούν.

 

 

Άσκηση 1

Να συμπληρώσετε ένα πίνακα στα Έγγραφα του Google με τα τμήματα του Μακεδονικού Στρατού και τον οπλισμό τους. Ενδεικτική μορφή του πίνακα μπορείτε να δείτε παρακάτω:

 

Πεζικό
Ιππικό
Ελαφρά Οπλισμένοι
Μηχανικό

 

Καθοδήγηση:
Μεταβείτε στη σελίδα Έγγραφα του Google και επιλέξτε στην οριζόντια μπάρα αριστερά το "New" πατώντας έπειτα Document.
Στο Έγγραφο που θα σας ανοίξει επιλέξτε "Untitled"(Ενδέχεται να χρειαστεί Προσωρινή Άρση Αποκλεισμού Παραθύρου Δέσμης Ενεργειών").
Μετονομάστε το Έγγραφο σε "Δικαιολόγηση Χαρακτηρισμού Φιλλέληνας_Ονοματεπώνυμο".
Αφού συμπληρώσετε τη δικαιολόγηση σας, επιλέξτε το "Share" και πατήστε "Share with Others".
Στο πλαίσιο κάτω από το "Invite people as collaborators" συμπληρώστε το Gmail του καθηγητή σας και πατήστε "Invite collaborators" και έπειτα Send.

 

Άσκηση 2

A) Να συγκρίνετε τη Μακεδονική Φάλαγγα με την Παραδοσιακή Οπλιτική Φάλαγγα. Μεταβείτε στη σχετική συζήτηση στις Ομάδες Google πατώντας εδώ.

Άσκηση 3 (Προαιρετική)

Μπορείτε να διασκεδάσετε παίζοντας το παρακάτω απλό παιχνίδι. Στην κάτω μπάρα σας παρουσιάζονται οι λέξεις και εσείς πρέπει να στοχεύεσετε αυτή στην οποία αντιστοιχούν.