Δραστηριότητα 2

Ο ρόλος του Μακεδονικού Κράτους στη διάρκεια των Μηδικών Πολέμων
Το βίντεο που θα παρακολουθήσεις και ο χάρτης που ακολουθεί θα σου δώσουν σημαντικές πληροφορίες για την Άσκηση 1α.

map3