Δραστηριότητα 1

Γεωγραφικός Προσδιορισμός του Μακεδονικού Κράτους
Ο ιστορικός Ηρόδοτος περιγράφει τα όρια του αρχαίου Μακεδονικού κράτους. Ακούγοντας τον παρατηρήστε το χάρτη που ακολουθεί.

Map1


Άσκηση 1α

Συμπληρώστε ένα πίνακα στα Google Έγγραφα καταγράφοντας τουλάχιστον 5 ονόματα φύλων και περιοχών που περιλάμβανε το Μακεδονικό κράτος σύμφωνα με το χάρτη που σας παρουσίασε ο Ηρόδοτος. Σας παρουσιάζουμε ενδεικτικά μια μορφή του Εγγράφου.
  Πατήστε εδώ για μετάβαση στα Google Docs

Φύλα
Περιοχές
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6.
6.
7.
7.

 

Καθοδήγηση:
Μεταβείτε στη σελίδα Έγγραφα του Google και επιλέξτε στην οριζόντια μπάρα αριστερά το "New" πατώντας έπειτα Document.
Στο Έγγραφο που θα σας ανοίξει επιλέξτε "Untitled"(Ενδέχεται να χρειαστεί Προσωρινή Άρση Αποκλεισμού Παραθύρου Δέσμης Ενεργειών").
Μετονομάστε το Έγγραφο σε "Φυλές_και_Περιοχές_Ονοματεπώνυμο".
Αφού συμπληρώσετε τη δικαιολόγηση σας, επιλέξτε το "Share" και πατήστε "Share with Others".
Στο πλαίσιο κάτω από το "Invite people as collaborators" συμπληρώστε το Gmail του καθηγητή σας και πατήστε "Invite collaborators" και έπειτα Send.

Άσκηση 1β

Τι σημαίνει για ένα κράτος η επέκταση των συνόρων του; Συζητήστε στο forum του μαθήματος στις Ομάδες Google και καταθέστε την προσωπική σας άποψη. Πατήστε εδώ για να μεταβείτε απευθείας στη σχετική συζήτηση.

Άσκηση 1γ

i) Αφού μεταβείτε στο χάρτη του Google Map να σχεδιάσετε τα όρια του αρχαίου Μακεδονικού κράτους επί Αλεξάνδρου Α' και
ii) Να προσθέσετε σημεία θέσης σε σύγχρονες ελληνικές πόλεις που ανήκουν στα γεωγραφικά του πλαίσια

Map2
Προβολή μεγαλύτερου Χάρτη

Καθοδήγηση:
Για να επεξεργαστείτε τον χάρτη χρειάζεται να έχετε κάνει login στον Gmail λογαριασμό σας.
Πατήστε στη συνέχεια Προβολή μεγαλύτερου Χάρτη ώστε να μεταβείτε στους Χάρτες Google και μάλιστα απευθείας στην περιοχή που παρουσιάζεται στον παρακάτω χάρτη.
Εκεί επιλέξτε Οι Χάρτες μου> "Δημιουργία Νέου Χάρτη" και ονομάστε τον "Σύγχρονος Χάρτης της Μακεδονίας_Ονοματεπώνυμο" και πατήστε Αποθήκευση.
Τώρα μπορείτε ελεύθερα να επεξεργαστείτε το Χάρτη σας χρησιμοποιώντας τα Εργαλεία Σχεδιασμού του Χάρτη(πάνω αριστερά στον Χάρτη σας).
Όταν τελειώσετε την επεξεργασία πατήστε "Αποθήκευση" και στη συνέχεια "Τέλος".
Στη συνέχεια πατήστε "Συνεργασία" και στο κουτάκι "Πρόσκληση ατόμων ως συνεργάτες", καταχωρίστε το Gmail του καθηγητή σας. Πατήστε αποστολή προσκλήσεων.
Ο καθηγητής σας θα σας βαθμολογήσει και θα σας αποστείλει τις διορθώσεις και τα σχόλια του που θα μπορείτε να τα δείτε στο κουμπί Βαθολογίες - Σχόλια κάτω από τα στοιχεία του χάρτη σας στα αριστερά.