Δραστηριότητα 14

Συνολική Αποτίμηση του έργου του Αλεξάνδρου
Παρακολουθήστε την αφήγηση του ιστορικού Θουκιδίδη και στη συνέχεια προχωρήστε στις ασκήσεις.

Άσκηση 1

Να συζητήσετε στις Ομάδες Google για τα γενικά χαρακτηριστικά του Φιλίππου Β΄ και του Αλεξάνδρου και να συγκρίνετε τους δύο βασιλείς. Εκτός από το παραπάνω βίντεο μπορείτε να ανατρέξετε για πληροφορίες σε όλες τις δραστηριότητες στην ιστοσελίδα αυτή. Για να μεταβείτε απευθείας στη σχετική συζήτηση της Ομάδας Google πατήστε εδώ.

 

Άσκηση 2

Α) Να συντάξετε ένα κείμενο στο Google Έγγραφα στο οποίο θα κάνετε μία αποτίμηση του έργου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σας παροτρύνουμε να εστίασετε κυρίως στο πνευματικό, οικονομικό, στρατιωτικό και κοινωνικό έργο του. Αξιοποιήστε το υλικό απ' όλες τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας καθώς και τα βίντεο από τον σύνδεσμο Πόροι > Βίντεο τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν τελικώς σε δραστηριότητες.

Καθοδήγηση:
Μεταβείτε στη σελίδα Έγγραφα του Google και επιλέξτε στην οριζόντια μπάρα αριστερά το "New" πατώντας έπειτα Document.
Στο Έγγραφο που θα σας ανοίξει επιλέξτε "Untitled"(Ενδέχεται να χρειαστεί Προσωρινή Άρση Αποκλεισμού Παραθύρου Δέσμης Ενεργειών").
Μετονομάστε το Έγγραφο σε "Αποτίμηση Έργου Μεγάλου Αλεξάνδρου_Ονοματεπώνυμο".
Αφού συμπληρώσετε τη δικαιολόγηση σας, επιλέξτε το "Share" και πατήστε "Share with Others".
Στο πλαίσιο κάτω από το "Invite people as collaborators" συμπληρώστε το Gmail του καθηγητή σας και πατήστε "Invite collaborators" και έπειτα Send.

Β) Αφού χωριστείτε σε ομάδες των 4 ατόμων σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δίνονται στη σχετική συζήτηση στις Ομάδες Google κάντε τα εξής:

- Ανάλογα με το ρόλο σας συγκεντρώστε πληροφορίες για τον Μ. Αλέξανδρο και συζητήστε τις στο ανάλογο φόρουμ:

i) Φόρουμ Αξιολογητών Οικονομικού Έργου
ii) Φόρουμ Αξιολογητών Πνευματικού Έργου
iii)Φόρουμ Αξιολογητών Στρατιωτικού Έργου
iv)Φόρουμ Αξιολογητών Κοινωνικού Έργου

- Επιστρέψτε έπειτα στο κλειστό φόρουμ της Ομάδας σας για να αποφασίσετε το περιεχόμενο του τελικού παραδοτέου σας το οποίο θα αφορά τη Συνολική Αποτίμηση του έργου του Μ. Αλεξάνδρου. Παρακάτω σας δίνονται οδηγίες για να δημιουργήσετε το δικό σας φόρουμ:

Καθοδήγηση:
1) Ένα μέλος της Ομάδας σας έχοντας κάνει login στο Gmail λογαριασμό του να μεταβεί στις Ομάδες Google
2) Να πατήσει Δημιουργία...
3) Στην επόμενη σελίδα να ονομάσει την νέα σας Ομάδα: Ομάδα Χ_Αποτίμηση Μεγάλου Αλεξάνδρου
4) Να δώσει στη συνέχεια ένα username για το κοινό e-mail της Ομάδας και να γράψει στην περιγραφή: "Για την Δραστηριότητα: Αποτίμηση του έργου του Μεγάλου Αλεξάνδρου"
5) Στην επιλογή επιπέδου πρόσβασης να επιλέξει το " "
6) Στη συνέχεια θα του ζητηθεί να εισάγει τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ατόμων που θα προσκληθούν(των άλλων 3 μελών και του καθηγητή) και να πατήσει "Πρόσκληση Μελών"
7)Το forum τώρα είναι έτοιμο να αξιοποιηθεί για τη συζήτηση πάνω στο τελικό παραδοτέο της εργασίας που περιγράφεται παρακάτω. Μπορείται να δείτε ένα παράδειγμα πατώντας εδώ

-Αφού γίνουν τα παραπάνω η κάθε ομάδα συγγράφει το δικό της Έγγραφο Google με τίτλο "Ομάδα Χ_Αποτίμηση του Έργου του Μεγάλου Αλεξάνδρου" και το αποστέλει με e-mail στον καθηγητή.