Δραστηριότητα 13

Τα μέτρα της αντιρατσιστικής πολιτικής του Αλεξάνδρου.

Να μελετήσετε το Κεφάλαιο 7 - Ενότητα 4 : "Το έργο του Αλεξάνδρου" από το σχολικό σας βιβλίο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα της αντιρατσιστικής πολιτικής του Αλεξάνδρου μπορείτε να ανατρέξετε στο διαδίκτυο.
Τα παρακάτω βίντεο αναφέρονται σε δύο από τα μέτρα αυτά, τους μεικτούς γάμους Ελλήνων - Περσών και τη συμμετοχή Περσών στον Μακεδονικό στρατό.

 

 

 

 

 

Άσκηση 1

Να συμληρώσετε τον παρακάτω εννοιολογικό χάρτη, ενσωματώνοντας τις πληροφορίες που συγκεντρώσατε από τις παραπάνω πηγές. Να ονομάσετε κάποια από τα αντιρατσιστικά μέτρα και να δώσετε μια περιγραφή , το σκοπό και ό,τι άλλο θεωρείτε εσείς σημαντικό για τον προσδιορισμό του κάθε μέτρου. Ενδεικτικά σας δίνεται ένα παράδειγμα για το μέτρο της Ανεξιθρησκείας. (Καθοδήγηση: Κάντε κλικ στη δισκέτα, αποθηκεύστε το στον υπολογιστή σας και στείλτο με e-mail στο καθηγητή σας.)