Δραστηριότητα 12

Οι Επιδράσεις του ελληνικού πολιτισμού στους λαούς του κράτους του Αλεξάνδρου.
Στο παρακάτω βίντεο βλέπετε την επιρροή του Αλεξάνδρου στη φυλή Καλλάς.

Άσκηση 1

Με τη βοήθεια των μηχανών αναζήτησης να αναζητήσετε και να συλλέξετε ψηφιακό υλικό που αναφέρεται σε επιρρόες του ελληνικού πολιτισμού πάνω στους λαούς του κράτους του Αλεξάνδρου. Το υλικό αυτό να το δημοσιεύσετε σε ένα Νέο Λεύκωμα Picasa με τίτλο "Επιρροές του ελληνικού πολιτισμού".