Δραστηριότητα 11

Πολιτικές και διοικητικές αποφάσεις για την ενοποίηση του αχανούς κράτους.

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο. Στη συνέχεια προχωρήστε στην Άσκηση 1.

 

Άσκηση 1

Εντοπίστε και μαρκάρετε στο χάρτη τις Αλεξάνδρειες που ίδρυσε ο Αλέξανδρος με τη βοήθεια του Google Earth.

Καθοδήγηση:

1. Θα χρειαστεί να μεταφορτώσετε το πρόγραμμα Google Earth πατώντας εδώ
2. Για να μπορέσετε να δείτε την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε αυτό, εγκαταστήστε το έξτρα plugin "Οι Μάχες και η Πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου" πατώντας εδώ
3. Εντοπίστε τις Αλεξάνδρειες που ίδρυσε ο Αλέξανδρος και μαρκάρετε τις.
4. Στη συνέχεια επιλέξτε File>Email>Email Placemark και στείλτε τις με Gmai στον Καθηγητή σας.