Δραστηριότητα 10

Η πολυπολιτισμικότητα του κράτους του Αλεξάνδρου

Άσκηση 1

Εντοπίστε στο χάρτη τα σύγχρονα κράτη που βρίσκονται στην πορεία του Αλεξάνδρου συμπληρώνοντας τα ονόματα τους στη σημείωση.


Καθοδήγηση:

Για να επεξεργαστείτε τον χάρτη χρειάζεται να έχετε κάνει login στον Gmail λογαριασμό σας.
Πατήστε στη συνέχεια Προβολή μεγαλύτερου χάρτη ώστε να μεταβείτε στους Χάρτες Google και μάλιστα απευθείας στην περιοχή που παρουσιάζεται στον παρακάτω χάρτη.
Εκεί επιλέξτε Οι Χάρτες μου> "Δημιουργία Νέου Χάρτη" και ονομάστε τον"Πολυπολιτισμικότητα του κράτους του Αλεξάνδρου _Ονοματεπώνυμο" και πατήστε Αποθήκευση.
Τώρα μπορείτε ελεύθερα να επεξεργαστείτε το Χάρτη σας χρησιμοποιώντας τα Εργαλεία Σχεδιασμού του Χάρτη(πάνω αριστερά στον Χάρτη σας).
Όταν τελειώσετε την επεξεργασία πατήστε "Αποθήκευση" και στη συνέχεια "Τέλος".
Στη συνέχεια πατήστε "Συνεργασία" και στο κουτάκι "Πρόσκληση ατόμων ως συνεργάτες", καταχωρίστε το Gmail του καθηγητή σας.
Πατήστε αποστολή προσκλήσεων.
Ο καθηγητής σας θα σας βαθμολογήσει και θα σας αποστείλει τις διορθώσεις και τα σχόλια του που θα μπορείτε να τα δείτε στο κουμπί Βαθολογίες - Σχόλια κάτω από τα στοιχεία του χάρτη σας στα αριστερά.