ΑΧΑΪΚΗ  ΕΞΕΛΙΞΗ  Α.Ε.Λ.Δ.Ε. 
   ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Ε.  ΜΑΡΟΥΔΑΣ 
 
 
 
 
         
Α Χ Ε Ξ  
         
         
 
 
                       ΕΡΜΟΥ 51 & ΜΑΙΖΩΝΟΣ,   26221  ΠΑΤΡΑ,   ΤΗΛ: (061) 223399, ΦΑΞ: (061) 274868,  e-mail : axe@otenet.gr 
 
 
Ο Νικόλαος  Μαρούδας, Πρόεδρος  και  Διευθύνων Σύμβουλος της  Αχαϊκής  Εξέλιξης Α.Ε.Λ.Δ.Ε., μετά το πέρας των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο του Graz της Αυστρίας, εγκαταστάθηκε στην Φραγκφούρτη όπου ασχολήθηκε ώς αναλυτής Χρηματιστηριακών προϊόντων, αναπτύσσοντας δικό του πρόγραμμα  για  την ανάλυση μετοχών. Το 1986  ίδρυσε την εταιρεία  EUROAMERICAN GROUP  Inc. την οποία και εισήγαγε στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NASD). Η εταιρεία αυτή εξειδικεύεται σε αναλύσεις μετοχών σε πραγματικό χρόνο ( real time ) και στην μέσω δορυφόρου μεταφορά χρηματιστηριακών  δεδομένων  που  εκπηγάζουν απο τα  Χρηματιστήρια  όλου του κόσμου. Παράλληλα, η  EUROAMERICAN  GROUP  Inc. λειτουργεί  ώς  χρηματιστηριακή εταιρεία  με  κέντρο βάρους  δραστηριοτήτων τις  χρηματιστηριακές  πράξεις επι  μετοχών και παραγώγων (options, futures) των διεθνών αγορών. Θήτευσε ώς πρόεδρος της εταιρείας έως το 1992. Το 1995  επανεγκαταστάθηκε στην  Πάτρα όπου και δημιούργησε την Αχαϊκή  Εξέλιξη Α.Ε.Λ.Δ.Ε.