Audio Modular MIXER with 6 and up input Channel     

Πολλοί φίλοι μου ζητούν ένα κύκλωμα AUDIO MIXER, για διάφορες χρήσεις . Θα αρχίσω με ένα κύκλωμα το οποίο μπορείτε να το κατασκευάσετε, όπως εσείς θέλετε. Έτσι μπορείτε να τοποθετήσετε στα MODULE εισόδου όποιο κύκλωμα εσείς θέλετε, ανάλογα με την χρήση που προορίζετε το MIXER, το ίδιο ισχύει και για τον αριθμό των καναλιών εισόδου, που θα κατασκευάσετε. Πιο κάτω θα σας δώσω αρκετά κυκλώματα με διάφορα επίπεδα ποιότητας και πολυπλοκότητας. Όλα τα κυκλώματα που προτείνω και τα απλά επίσης διατηρούν, ένα πολύ καλό επίπεδο ποιότητας. Για όσους ενδιαφέρονται μπορούν να κάνουν λίγη υπομονή. Σύντομα θα δώσω ένα project , επαγγελματικού επιπέδου κονσόλας μίξης σημάτων ήχου.

MIXER_1.gif (29758 bytes)

Στο Fig. 1 υπάρχει το κύριο κύκλωμα του MIXER. Αποτελείται από 6 κανάλια εισόδου . Τα κανάλια από CH 1-4 είναι μονοφωνικά κανάλια . Το κύκλωμα που θα επιλέξετε για αυτή την θέση, μπορεί να είναι σε συνδεσμολογία BALANCE ή UNBALANCE [Συμμετρική ή ασύμμετρη ], να έχει τροφοδοσία POWER PHANTOM, για πυκνωτικά μικρόφωνα, να χρησιμοποιεί διάφορων τύπων βύσματα εισόδου. Τα κανάλια CH 5-6, προορίζονται για stereo χρήση. Ο αριθμός των καναλιών εισόδου μπορούν να αυξηθούν όσο εσείς θέλετε, κάνοντας επιλογή μεταξύ των μονοφωνικών και stereo κυκλωμάτων. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα κυκλώματα εισόδου θα δίνω ξεχωριστά για κάθε κύκλωμα. Η έξοδος κάθε καναλιού οδηγείται στα RV1-6, τα οποία είναι ποντεσόμετρα ρύθμισης της στάθμης του ήχου. Με τα ποντεσομετρα RV7-12 δημιουργούμε συνθήκες ισορροπίας μεταξύ των δυο καναλιών [Panoramic Potesometer [BALANCE ]]. Όλα τα σήματα από τα κανάλια εισόδου στο σημείο αυτό προστίθενται από τους δυο αθροιστές [IC1a-b], έναν για κάθε κανάλι. Εδώ υπάρχουν δυο τριμμερ TR1-2 τα οποία ρυθμίζουν το κέρδος του κάθε τελεστικού, προσαρμόζοντας την στάθμη σήματος εξόδου στο επίπεδο που θέλουμε. Μπορούν να καταργηθούν εάν δεν χρειάζεστε κάτι τέτοιο. Το επόμενο στάδιο είναι ένας ρυθμιστής τόνου [Fig. 9], τριών περιοχών ρύθμισης. Τα IC3a-b, αποτελούν την έξοδο του MIXER, έχουν κέρδος μονάδα και κάνουν την απαραίτητη απομόνωση των προηγούμενων σταδίων, με την συσκευή που θα οδηγήσουμε. Για όποιους θέλουν να χρησιμοποιήσουν ακουστικά , υπάρχει ένα κλασσικό κύκλωμα οδήγησης ακουστικών , γύρω από τα ΙC2a-b, που δίνουν έξοδο στο JF13. Μπορεί επίσης να υπάρχει και οπτική ένδειξη στάθμης, με ένα STEREO VUMETER. Κύκλωμα που μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από αυτά που δίνω στην κατηγορία των μετρητών στάθμης ή όποιο άλλο εσείς θέλετε. Η τροφοδοσία των διαφόρων κυκλωμάτων γίνεται από το τροφοδοτικό που καταλήγει στο JF12b και δίνει μια ποικιλία από τάσεις που πιθανώς θα χρειαστούν.

  • VU Meter collection [1][2][3]

Part List [Fig.1]

R1.....12=4.7Kohms RV1....4=47Kohms Log. [Fader] C19-20=220uF 25V
R13.....24=10Kohms RV5-6-13=2X47Kohms Log. [Fader] Q1-3=BD139
R25-26=22Kohms RV7....12=10Kohms Lin. pot. Log. Q2-4=BD140
R27-30-34-39=100ohms TR1-2=4.7Kohms  trimmer IC1-3=NE5532
R28-29-36-37=100Kohms C1....8=10uF 25V IC2=NE5532 - TL072
R31-42=10Kohms C9-11=47pF ceramic or mylar JF1....6=XLR Female Plug
R32-41=4.7Kohms C10-12=47uF 25V JF7....11= RCA Female Plug
R33-40=10Kohms C13-14=100uF 25V JF13=JACK Female Plug
R35-38=47ohms C15-16=2.2uF 16V  [C17-22=No use]
All the Resistors is 1/4W 1% metal film C18-21=100pF ceramic or mylar

Modules for mono Input Channels

MIXER_2.gif (6496 bytes)

Μια απλή επιλογή φαίνεται στο Fig 2 ,σε ασύμμετρη [unbalance] σύνδεση εισόδου. Χρησιμοποιεί ένα ολοκληρωμένο [IC1], σε αναστρέφουσα συνδεσμολογία και δυνατότητα ρύθμισης του κέρδους της βαθμίδας , για στάθμες χαμηλές [μικροφώνου] έως και υψηλές [γραμμής]. Με τον διακόπτη S1 μπορούμε, εάν χρειάζεται να δώσουμε τάση για την λειτουργία πυκνωτικών μικροφώνων. Στην θέση του IC1 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια ποικιλία από ολοκληρωμένα τα οποία δίνω πιο κάτω. O τύπος του ολοκληρωμένου που θα χρησιμοποιήσουμε, εξαρτάται από τον αριθμό των καναλιών εισόδου, που θα κατασκευάσουμε , για αυτόν τον λόγο δεν δίνω και συγκεκριμένο τύπο . Η δικιά μου επιλογή είναι : IC1=NE5534 - NE5532 - LM833- TL072- TL074.

Electronic Balance Mic-Line input Module

MIXER_3.gif (10099 bytes)

Στο Fig. 3, φαίνεται μια βαθμίδα με πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά, σε συμμετρική συνδεσμολογία [Balance], με συνεχή ρύθμιση κέρδους από το ποντεσόμετρο 22ΚΩ. Αυτό δίνει την δυνατότητα για ρύθμιση της ευαισθησίας , από χαμηλές στάθμες εισόδου έως υψηλές. Και σε αυτό το κύκλωμα δεν δίνω συγκεκριμένο τύπο για τα IC1-3. Η επιλογή μπορεί να γίνει από τον πιο κάτω κατάλογο, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά κάθε ολοκληρωμένου και αναλόγως την χρήση για την οποία το προορίζουμε. Οι δικές μου επιλογές είναι : IC1-2=NE5532 - LM833, IC3=NE5534 - TL071.

Microphone transistors preamplifiers

MIXER_4_5.gif (9022 bytes)

Στα Fig. 4-5, υπάρχουν δυο επιλογές για προενισχυτές μικροφώνου που χρησιμοποιούν τρανζίστορ, σε ασύμμετρη [unbalance] συνδεσμολογία εισόδου. Για την τροφοδοσία των βαθμίδων αυτών , υπάρχουν δυο επιλογές. Η μια είναι με δίοδο zener , η άλλη, με την χρήση των τάσεων που δίνουν οι ρυθμιστές τάσης, από το κύριο τροφοδοτικό.

Modules for Stereo Input Channels

MIXER_6_7.gif (14033 bytes)

Για τα modules των stereo εισόδων , υπάρχουν δυο επιλογές, που φαίνονται στα Fig. 6-7. Η πρώτη επιλογή Fig. 6, είναι σε συμμετρική [balance] συνδεσμολογία εισόδου , ενώ στο Fig. 7, υπάρχει μια απλή συνδεσμολογία ασύμμετρης [unbalance] εισόδου. Το κέρδος και των δυο βαθμίδων είναι μονάδα. Το κέρδος αυτό μπορεί να αυξηθεί, εάν αυτό χρειάζεται, εάν αυξήσουμε την τιμή των αντιστάσεων που είναι παράλληλα με τους πυκνωτές 33pF. Θα πρέπει αυτές οι αντιστάσεις να είναι ίσες μεταξύ τους.

Stereo Phono Preamplifier [RIAA Filter]

MIXER_8.gif (11090 bytes)

Στο Fig. 8, υπάρχει ένας κλασσικός προενισχυτής PHONO διόρθωσης καμπύλης RIAA, για όσους επιμένουν να χρησιμοποιούν δίσκους βινυλίου. Για καλή ακρίβεια στην αναπαραγωγή του ήχου, πρέπει τα υλικά που βρίσκονται στην ανάδραση και διορθώνουν την καμπύλη RIAA, να είναι καλής ποιότητας , όπως αντιστάσεις 1% metal film, οι πυκνωτές polypropylene και Mylar. Ο πυκνωτής C8, προσαρμογής στην είσοδο, μπορεί να αλλάξει με τιμή τέτοια, ώστε να ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά της κεφαλής που θα χρησιμοποιήσουμε. Στην θέση του IC1 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το LM833 ή άλλο ολοκληρωμένο χαμηλού θορύβου.

3 Band EQ

MIXER_9.gif (12126 bytes)

Στο Fig. 9, υπάρχει ένα απλό και κλασσικό κύκλωμα ισοσταθμιστή, τριών περιοχών, χαμηλών , μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων, με κέρδος ρύθμισης [±18 dB/Oct]. Όλα τα ποντεσόμετρα είναι διπλά γραμμικά, καλής ποιότητας.

Power Supply for 6 Ch MIXER

MIXER_10.gif (11974 bytes)

Το τροφοδοτικό Fig. 10 , του MIXER, είναι πολύ απλό στην σχεδίαση του. Υπάρχουν τέσσερις ρυθμιστές τάσης που μας παρέχουν μια ποικιλία από τάσεις που πιθανώς θα χρειαστούμε. Η βασική τάση είναι τα ± 15V. Η τάση των +12V προορίζεται βασικά για το κύκλωμα του VUMETER. Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε VUMETER ,μπορούμε να την καταργήσουμε. Το ίδιο ισχύει και για την τάση των +5V, (προορίζεται για τα κυκλώματα εισόδου με τρανζίστορ [Fig. 4-5], εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τις zener). Για έως 6 κανάλια εισόδου οι ρυθμιστές τάσης δεν χρειάζεται να τοποθετηθούν σε ψύχτρες. Για περισσότερα κανάλια καλό θα είναι να τοποθετηθούν επάνω σε ψύχτρες. Καλό είναι ο μετασχηματιστής Τ1 , να τοποθετηθεί μακριά από τα υπόλοιπα κυκλώματα και να είναι θωρακισμένος.

MIXER_11.gif (4807 bytes)

Στο Fig. 11, φαίνονται διάφορες επιλογές συνδεσμολογίας για διάφορους τύπους βυσμάτων , που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε όλα τα κυκλώματα εισόδου . Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις συνδέσεις, ώστε να μην δημιουργηθούν βρόγχοι γείωσης , με αποτέλεσμα να έχουμε βόμβο. Η ένδειξη [+HOT] αντιστοιχεί σε σήματα εντός φάσης , ενώ η ένδειξη [-GOLD] σε εκτός φάσης σήματα. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας.

Typical characteristics for IC's, that I propose

MIXER_12.gif (7710 bytes)

To ΜΙΧΕR-6Ch, μπορεί να κατασκευαστεί μέσα σε ένα κουτί, του οποίου η επάνω επιφάνεια θα έχει κάποια κλίση. Στην θέση των RV1-6, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποντεσομετρα συρόμενα (Fader). Όσοι δεν μπορείτε να τα καταφέρετε με αυτή την κατασκευή , μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απλά περιστροφικά ποντεσομετρα σε όλες τις θέσεις.

*Εάν χρησιμοποιήσετε το ΝΕ5534, πρέπει να τοποθετήσετε έναν πυκνωτή 22pF ανάμεσα στους ακροδέκτες 5 και 8 του ολοκληρωμένου.

Pre Fader Listen [PFL] stage for Audio Mixer

MIXER_13.gif (16075 bytes)

Monitor Sel. From Mixer Input Channel To Headphone

MIXER_14.gif (8621 bytes)

Πολλοί φίλοι ζήτησαν εάν είναι δυνατον στο MIXER να υπάρχει και ένα κύκλωμα monitor, ώστε να είναι δυνατή η προ-ακρόαση των καναλιών χωρίς να είναι ανοικτά τα ποτεσόμετρα Fader ή να μπορούν να ακούνε ότι υπάρχει στο κάθε κανάλι παράλληλα με τον ήχο που πηγαίνει στην κύρια έξοδο, χωρίς να υπάρχει επίδραση του ενός στον άλλο. Αυτή την δουλειά την κάνουν τα κυκλώματα που δίνω. Στη Fig.13, υπάρχει ένα κύκλωμα που η ακρόαση αυτή γίνεται από διακόπτες ανεξάρτητους , με την δυνατότητα να ακούμε οσα κανάλια θέλουμε. Παράλληλα υπάρχουν και δίοδοι LED D1-6, που δείχνουν πιο κανάλι είναι ανοικτό. Στην συνέχεια υπάρχει ένας κλασσικός αθροιστής και ένα ποτεσόμετρο που ρυθμίζει την στάθμη προς τον ενισχυτή ακουστικών. Το σήμα αυτό φορτώνεται μαζί με το κυρίως σήμα, αλλά μόνον στο ένα ενισχυτή ακουστικών. Εάν το κύκλωμα γινόταν πιο περίπλοκο, θα μπορούσαμε να κόβουμε το σήμα από την έξοδο L-R, όταν πιέζαμε κάποιο διακόπτη. Στη Fig.14, υπάρχει ένα κύκλωμα που κάνει την ίδια δουλειά, αλλά είναι πιο απλό. Αντί για διακόπτες, υπάρχει ένας διπλός περιστροφικός διακόπτης που επιλέγει μόνον ένα κανάλι κάθε φορά. Στην θέση των IC1, μπορεί να μπει κάποιο από τα ολοκληρωμένα που προτείνω, επιλογή που θα είναι ανάλογη των μονάδων που θα χρησιμοποιηθούν.  

Sam Electronic Circuits 1/02