Αριθμός επισκεπτών από την 1η Σεπτ.  2000  : Number of visitors since 1st September 2000