Αποψη της ΑΡΝΑΣ από το Παλαιόκαστρο

 

Φωτογραφία :   Γ. Β. Πολυμενάκος