Φωτογραφία από το αρχείο της κ. Γεωργίας Μελά-Στούκα