ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΝΑΣ

 "Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ"

 

Πρόεδρος : 

Αντώνης Νικολακάκος 

Αντιπρόεδρος :

Κωνσταντίνος Δρογκάρης

Ταμίας :

Τασία Καράμπελα

Γενική Γραμματέας :

Κατερίνα Τερκεσίδου

Ειδική Γραμματέας :

Ελένη Αγριτέλη

Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης :

Νικ. Παπακωνσταντίνου

Υπεύθυνη Υλικού :

Αργυρώ Μαλτέζου
 

 τηλ.  +30 (27310) 76225