Πλάτανος 1
Πλάτανος 2
Ο μικρός Πλάτανος
Πλάτανος 4
Φθινοπωρινή
Η πλατεία
Μετά από βάφτιση