" Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α "
Πρακτορείο Ειδήσεων
(Από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση)
ΔΩΡΕΑΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ)

Oι ειδήσεις μεταδίδονται:
α) Στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
β) Με αυτόματη ηλεκτρονική αποστολή σε 250.000 περίπου αποδέκτες Μέλη της Οργάνωσης  (Τον εμπλουτισμό και την ποιότητα της λίστας-αποδεκτών επιμελείται Επίτιμο Μέλος που επιθυμεί να τηρηθεί η ανωνυμία του)...
γ) Αυτόματη αποστολή με Fax.

Αποδέκτες:   1) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (στη Ελλάδα, Ευρώπη, κλπ).
2) Ευρωβουλευτές, (ΔΩΡΕΑΝ)
3) Υπουργοί, (ΔΩΡΕΑΝ)
4) Βουλευτές, (ΔΩΡΕΑΝ)
5) Υπηρεσίες, κλπ. (ΔΩΡΕΑΝ)
    Σύντομα Ελεύθερα στο κοινό, οι ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ Δήμων & Κοινοτήτων


Μπορείτε να δώσετε την είδηση σας :
Όνομα, ή
Ψευδώνυμο   Συνεργάτης

  Θέμα   

      


ΑΡΜΟΝΙΑ, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική Οργάνωση  Ηλεκτρονική επιστολή

ΑΡΜΟΝΙΑ, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική Οργάνωση Αρχική σελίδα