Ο δικτυακός τόπος άλλαξε διεύθυνση μπορείτε πλέον να μας βρείτε στο http://www.aperghs.gr
       Θα μεταφερθείτε εκεί σε 10 δευτερόλεπτα , αν όχι παρακαλώ πατήστε εδώ.

*Ο καινούριος δικτυακός τόπος θα είναι σε λειτουργία από τον Μάιο του 2002