1οΠΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

  Παρουσίαση 1ου ΠΕΚ
   Προγράμματα
  Βιβλιοθήκη (on-line Κατάλογος)
  Ανακοινώσεις

 

 

apekthes@otenet.gr