ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 

 Όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού τεχνικής υπηρεσίας.

Τεχνικές προδιαγραφές μηχανογραφικού εξοπλισμού τεχνικής υπηρεσίας.


Πληροφορίες κ. Αθανάσιος Κρίσπης τηλ. 2622 024 444