Αθανάσιος Π.Λέγος

Κτηνίατρος

Κτηνιατρείο

Πλαίσιο κειμένου: Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μερικά ενδιαφέροντα περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν στο κτηνιατρείο.

1.περιστατικό επίκτητης myasthenia gravis σε σκύλο 

2.περιστατικό λεισμανίασης σε σκύλο

3.τοπική μυική εξοίδηση και συλλογή υγρού σε σκύλο

Πλαίσιο κειμένου: Επιστροφή >>