ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Εισαγωγή στην Έκθεση
Αξιολόγηση της Έκθεσης
Αξιολόγηση της Περίληψης

Β΄ Λυκείου Ασκήσεις
Β΄ Λυκείου Θέματα

Γ΄ Λυκείου Ασκήσεις
Γ΄ Λυκείου Θέματα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας
Β΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης
(απαιτείται γραμματοσειρά Unicode)

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΔΙΔΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Β΄ Λυκείου
Γ΄ Λυκείου
(απαιτείται γραμματοσειρά Unicode)

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Μετοχές (χαρακτηρισμός)
Μετοχές (μετατροπή)
Σύνταξη συνήθων λέξεων
Πλάγιος λόγος
Αίτιο
Υποθετικοί λόγοι
Απαρέμφατο
(απαιτείται γραμματοσειρά Unicode)