ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ελληνικές λέξεις στην τουρκική γλώσσα
1. Εισαγωγή
2. Λέξεις a-d
3. Λέξεις e-k
4. Λέξεις l-p
5. Λέξεις r-z

Η ΤΕΝΕΔΟΣ

Οι ξένοι ταξιδιώτες για την Τένεδο
Συνέντευξη στη ΝΕΤ
Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος
Γιατί χάθηκε η Τένεδος...
Το γλωσσικό ιδίωμα της Τενέδου

Περισσότερες μελέτες για την Τένεδο