ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1. Πτυχίο Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας

2. Μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπ/σεως

3. Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

1. Ειδικός παιδαγωγός επί μια τριετία

2. Καθηγητής Λυκείου στην Ιδιωτική Εκπ/ση και Διδασκαλία Έκθεσης σε φροντιστήρια εισαγωγικών εξετάσεων επί μια πενταετία

3. Καθηγητής Λυκείου στη Δημόσια Εκπ/ση

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

1. Εγκυκλοπαίδεια Εκθέσεων Ιδεών, Αθήνα 1982, εκδ. Κοκοτσάκη Δείτε περιεχόμενα του βιβλίου
2. Έκφραση-Έκθεση για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, Αθήνα 2003 εκδ. Μάθηση-Κοκοτσάκη Δείτε περιεχόμενα του βιβλίου

3. Η Τένεδος χωρίς Τενέδιους, Αθήνα 2009, έκδ. Συλλόγου Τενεδίων "ο Τέννης" Δείτε περιεχόμενα του βιβλίου

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

1. "Διόρθωση της Έκθεσης στο Λύκειο με τον Η/Υ" στο Παιδαγωγικό Εργαστήρι για τους Φιλολόγους της Δ/νσης Πειραιά και Δ' Αθήνας 20-1-2005 στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, που οργάνωσαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων Πειραιά και Δ' Αθήνας. Διαβάστε το κείμενο της εισήγησης
2. "Διδασκαλία αδίδακτου κειμένου (Θεματογραφία) με τον Η/Υ" στο Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Φιλολόγων (Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών - Θεωρητικές και τεχνολογικές προσεγγίσεις) 25-26 Φεβρουαρίου 2005 στο Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης, και στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Φιλολόγων Πόρου - Γαλατά - Ύδρας (Αρχαία Ελληνικά και Νέες Τεχνολογίες) 8 Απριλίου 2005 στο Ενιαίο Λύκειο Πόρου, που οργάνωσε η Σχολική Σύμβουλος κ. Αφροδίτη Αβαγιανού. Διαβάστε το κείμενο της εισήγησης

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά αρκετά καλά

Η/Υ

Αρκετές γνώσεις σε πολλούς τομείς. Αυτοδίδακτος. Πιστοποίηση στις ΤΠΕ του ΥΠ.Ε.Π.Θ.