μια . . . στο δάσος '' ( θεατρικό παιχνίδι)

 

 

 

 

( Πρόγραμμα Περιβαλλοντκής εκπ/σης που έγινε στην τάξη και έξω απ'αυτήν, διάρκειας 5 μηνών) Νέο:

[ εργασία βραβευμένη με έπαινο απ' την Α/βάθμια εκπαίδευση Μεσσηνίας και ''ανεβασμένη''στο site του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.]