ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ
13/12/01
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑ. Εισηγητής του προγράμματος

Τάσος Ανδριανόπουλος Δάσκαλος

Β. Τίτλος
" Δομή και λειτουργία του αγροοικοσυστήματος της περιοχής μου"

Ποτάμια - πηγάδια - ρέματα - χλωρίδα - πανίδαΓ. Διαδικασίες

1. Σκοπός
Να γνωρίσουν οι μαθητές την περιοχή τους ,διαφορετικά, και να την αγαπήσουν μέσα απ' αυτή τη σχέση τους με τη φύση.


 

2. Στόχοι


· Γνωστικοί
· Συμμετοχικοί ( οι μαθητές συμμετέχουν και συνεργάζονται για την επιτυχία του στόχου)
· Κοινωνικοί ( βγαίνουν απ' το σχολείο και μπαίνουν στη ζωή, έρχονται
σ' επαφή με την τοπική κοινωνία προκειμένου να συλλέξουν τις πλη-
ροφορίες τους)


3. Εννοιολογικό πλαίσιο
Θα κινηθούμε μεταξύ των εννοιών αγροοικοσύστημα και επιφανειακοί υδάτινοι πόροι.


4.Μεθοδολογία
Επισκέψεις και μελέτη του πεδίου.
Μέθοδος project
Παρουσίαση φωτογραφιών και διαφανειών.
Επίσκεψη δικτυακών τόπων σχετικών με τις έννοιες.


5. Πλάνο εργασιών και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών
Διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος 5 μήνες.6. Χωρισμός των μαθητών/ριων σε ομάδες και καταμερισμός εργασιών ανά ομάδα :
· Αριθμός μαθητών 25.
· Χωρισμός της Τάξης σε 5 ομάδες εργασίας ,που καθεμιά τους μπορεί να έχει για γνώρισμά της κάποιο χρώμα ή το όνομα κάποιου ποταμιού της περιοχής της ή το όνομα κάποιου εντόμου που ζει εκεί κ.τ.λ.
· Προγραμματίζουμε τις επισκέψεις μας ,σε ώρες που προσφέρονται ,και τέτοιες έρχονται μέσα από το μάθημα της Μελέτης , της Γεωγραφίας αλλά και της Φυσικής.
· Καταγράφουμε τις πληροφορίες μας , μαγνητοφωνούμε τις συνεντεύξεις μας, βγάζουμε φωτογραφίες για την παρουσίαση του θέματος (project,διαφάνειες).
· Κατασκευάζουμε μακέτα του πεδίου και ταμπλό για την έκθεση του προγράμματος μας.
7. Παρουσίαση /Διάχυση του προγράμματος
· Ευαισθητοποίηση της τάξης με παρουσίαση διαφανειών σχετικού περιεχομένου.
· Επιλογή του προγράμματος μετά από διαπίστωση των μαθητών ,ότι τα ποτάμια είναι στενά δεμένα με την ανάπτυξη της περιοχής τους.
· Χωρισμός της τάξης σε ομάδες εργασίας με κάποιο χαρακτηριστικό -όπως περιγράψαμε παραπάνω- ( τα παιδιά θα επιλέξουν την ομάδα που θα συμμετέχουν ). Κάθε ομάδα αναλαμβάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία. Μία φωτογραφίζει ,άλλη παίρνει τις συνεντεύξεις , άλλη συλλέγει πληροφορίες για την περιοχή κ.λ.π.


· Βήμα 1ο
Μοιράζουμε ένα ερωτηματολόγιο σε όλους τους μαθητές μας .Τις πληροφορίες τους θα τις πάρουν από την οικογένειά τους και από την γιαγιά και τον παππού αν υπάρχουν.


Θέμα : " Δομή και λειτουργία του αγροοικοσυστήματος της περιοχής μας"
( Ποτάμια - ρέματα - χλωρίδα - πανίδα )


Ομάδα Εργασίας : ……… ……………………………………
Ονοματεπώνυμο : …………………………………………………………………………

Ποια ποτάμια περνούν από την περιοχή μας ;
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….


Από πού έρχονται ( πηγάζουν ) και πού καταλήγουν ;
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….


Υπάρχουν ρέματα στην περιοχή μας ; Αν ναι πώς τα λένε ; Έχουν μπαζωθεί;
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….


Είναι καθαρά; Ρυπαίνονται;(φερτά υλικά, απόβλητα εργοστασίων ή κατοικιών;)
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….


Ποια φυτά που υπήρχαν από παλιά συνεχίζουν να υπάρχουν; ( καλαμιές κ.λ.π.),ποια έχουν εμφανιστεί τελευταία;
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….


Παίζετε κοντά στις όχθες του; Τι παιχνίδια;
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….


Υπάρχουν ζώα που ζουν μέσα τους ή δίπλα τους; ( έντομα , πεταλούδες ,γυρίνοι
βάτραχοι κ.λ.π.)
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Ρωτήστε τον Παππού ή τη Γιαγιά να σας πουν ιστορίες παλιές ( θρύλους και παραδόσεις) γι αυτά τα ποτάμια και τα ρέματα .

· Βήμα 2ο
Επιστρέφεται το ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο στον συγκεκριμένο χρόνο επιστροφής του. Ανακοινώνεται στην τάξη, από κάθε ομάδα και ξεκινάμε τον προγραμματισμό των επισκέψεών μας, για την γνωριμία και την μελέτη αυτών που έχουμε γράψει. Εδώ βρίσκεται και ο πυρήνας του προγράμματος ,γιατί κάθε ομάδα πρέπει να κάνει ,ό,τι τις έχει ανατεθεί. Φτιάχνουν σχεδιαγράμματα των ποταμών ,των ρεμάτων -πριν και
μετά το μπάζωμα-, άλλοι φωτογραφίζουν, άλλη ομάδα παίρνει συνέντευξη από την τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής ,άλλοι συλλέγουν διάφορα υλικά
και άλλοι καταγράφουν την παρόχθια χλωρίδα και πανίδα.


· Βήμα 3ο
Εμφάνιση των φωτογραφιών ,για διαφάνειες , για την παρουσίαση (power point) και για την λειτουργία της έκθεσης. Συγκέντρωση όλου του υλικού και αξιολόγησή του.
· Βήμα 3ο
Δημιουργία μακέτας ( με πηλό ή πλαστελίνες ) , και ζωγραφική με ό,τι έκανε περισσότερη εντύπωση σε κάθε ομάδα.
Δείχνουμε σε κάθε ομάδα μια φωτογραφία απ' το υλικό μας ,κρυμμένη στο μισό της μέρος ,και της ζητάμε να μας ζωγραφίσει την υπόλοιπη μισή. Στην άλλη ομάδα την άλλη μισή που είχαμε κρύψει στην προηγούμενη.


· Βήμα 4ο
Παρουσιάζουμε την εργασία μας στο σχολείο με την ευκαιρία κάποιου σχετικού εορτασμού , με παρουσίαση project ,λειτουργώντας παράλληλα και έκθεση φωτογραφίας, ζωγραφικής , χειροτεχνίας και έκθεση βιβλίου
οικολογικού περιεχομένου.

8. Αξιολόγηση
Στο τέλος κι αφού η ένταση θα έχει κοπάσει μπορούμε να αξιολογήσουμε την εργασία μας. Συζητώντας οι ομάδες μεταξύ τους θα αξιολογήσουν το επίπεδο της συμμετοχής τους ,την υπευθυνότητα, την ανάπτυξη των φιλικών τους σχέσεων και την απόκτηση παραπάνω γνώσεων ,για την περιοχή τους ,που θα τους βοηθήσει να την αγαπήσουν περισσότερο.
· Σημείωση
Η υλοποίηση του Προγράμματος διαχέεται διαθεματικά στο πρόγραμμα των μαθημάτων της τάξης. Στη Γλώσσα, στη Φυσική ,στη Μελέτη στην Αισθητική Αγωγή ακόμα και στη Φυσική Αγωγή μέσα από παιχνίδια με το νερό.

9.Βιβλιογραφία

Περιοδικά Γαιόραμα , Γεώ

Δικτυακοί τόποι

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
www.ekby.gr

ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
www.in.gr.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Σχετική βιβλιογραφία της περιοχής ( στην περίπτωσή μας της Καλαμάτας )