........................................................................................................................................................................................

22ο  Δημ. Σχολείο Καλαμάτας                                Τάσος  Ανδριανόπουλος  Δάσκαλος   

Τηλέφωνο : 26066                                                          

                                                

 

ΤΑΞΗ  ΣΤ

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο : …………………………………………………………………………..

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ

( διαβάζουμε ένα κείμενο )

 

………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

Βρίσκω  τα  ρήματα , τα  ουσιαστικά  και   τα  επίθετα  και  τα  τοποθετώ  σε  στήλες .

 

             ρήματα                                     ουσιαστικά                                          επίθετα

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

2. Να  κλίνεις  ο  υγιής  άνθρωπος , το  υγιές  παιδί .

 

           ενικός  αριθμός                                                                                  

 

Ον.        ……………………………………………………………………………………………………

 

Γεν.       …………………………………………………………………………………………………..

 

Αιτ.        ………………………………………………………………………………………………….

 

Κλητ.    …………………………………………………………………………………………………

 

  πληθυντικός   αριθμός

 

Ον.       …………………………………………………………………………………………………….

 

Γεν.      …………………………………………………………………………………………………….

 

Αιτ.       ……………………………………………………………………………………………………

 

Κλητ.    ……………………………………………………………………………………………………

 

 

3.Αναβάλω  ή  αναβάλλω .

 

    Συνέχεια  προγραμματίζουμε  εκδρομή  και  πάντα  την  …………………………………………  .

 

     Χτες    …………………………………   το  πάρτι  που  είχα  προγραμματίσει .

 

     Δεν  τους  ειδοποίησα  ότι  το  ταξίδι  ……………………………………..         .

 

 

4. Μεταφέρω  στον  πληθυντικό  τις  προτάσεις .

 

   Ο  αμελής  δεν  είναι  καλός  μαθητής .  ……………………………………………………..

 

   Ξέρεις  τίποτε  γι’  αυτόν  τον  εισαγγελέα .  …………………………………………………..

 

  

5. Σχηματίζω  τα  σύνθετα .

 

   συν + νέφος     ………………………………………….

 

   συν + εργάζομαι   ………………………………………

 

   συν + μαθητής     ……………………………………….

 

   συν + πλέκω    …………………………………………..

 

   συν + λαμβάνω  …………………………………………

 

   συν + ρίζα    ……………………………………………

 

6. Μεταφέρω  τις  προτάσεις  στον  αόριστο .

 

   Το  Σαββατοκύριακο  θα  πάω  εκδρομή . 

 

    ………………………………………………………………………………………………..

 

   Όταν  παίζω  δεν  σκέφτομαι  τίποτε .

 

   ………………………………………………………………………………………………..

 

  Στο  πανηγύρι  του  χωριού  έρχονται  επισκέπτες  απ΄ τα  γύρω   χωριά .