22ο  δημ. σχ. Καλαμάτας

Τάξη   Γ

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

  1. Συμπληρώνω  με  ό,τι  λείπει ( ευ , εβ , αι , ω , ι , ει )  και  τονίζω .

 

Φε - - γω , π - - ζω , κλ - - νω , δ – νω , γυρ – ζω , διαβάζ - , κοιμάμ - -  ,ψαρ - - ω ,ταξιδ - - ω μαθ - - νω ,τριγύρ – σα , έκλ - - σα , φώτ – σα .

 

 

 

  1. Γράφω  τα  αντίθετα .

 

 

                                     σβήνω  ………………                                  λύνω  ……………………….

                                     γράφω  ……………...                                   κάθομαι  ……………………

 

 

 

  1. Κλείνω  το  ρήμα  χτυπώ στον Ενεστώτα  , τον Αόριστο  και  τον  Μέλλοντα  τον  στιγμιαίο  .

 

 

Ενεστώτας  ( κάνω  κάτι  τώρα )    Αόριστος  ( κάτι έκανα χτες     Μέλλοντας στιγμιαίος   

                                                                            για μια στιγμή )    (κάτι θα κάνω αύριο για μια

                                                                                                                           στιγμή )

 

 

              α΄ πρόσωπο  ……………………    …………………………          …………………..

              β΄ πρόσωπο  …………………...      ………………………             ………………......

              γ΄πρόσωπο  ……………………      ……………………                 ……………………

              α΄πρόσωπο  ……………………      ………………………             ……………………

              β΄πρόσωπο  ……………………     …………………….                 …………………...

              γ΄πρόσωπο  ……………………      ……………………                 ……………………

 

 

 

 

  1. Μεταφέρω  τα  ρήματα  από  τον  Ενεστώτα  στον Αόριστο  και  στον Μέλλοντα στιγμιαίο    στο  πρόσωπο  που  είναι . 

 

 

Ενεστώτας                             Αόριστος                                    Μέλλοντας  στιγμιαίος

 

 

ρωτάτε                        ………………………….               …………………………………..

παίζεις                        ………………………….               …………………………………..

βοηθάμε                      ………………………….               …………………………………..

φιλώ                           ………………………….                …………………………………..

κολύμπησε                 …………………………..              …………………………………..

κοίταξαν                     ………………………….              ……………………………………

γυρίζουμε                   ………………………….              ……………………………………

τραγουδάτε                ………………………….                ………………………………….

προχωρήσει                ………………………….               ………………………………