Τάσος  Ανδριανόπουλος . 22 ο Δημ. Σχολ.  τηλ.  26066

 

 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

 

                            ΑΣΚΗΣΕΙΣ  & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ   

 

1. Γράψε   με  ψηφία  τους  αριθμούς .

 

     α. είκοσι  εκατομμύρια  τριάντα  οχτώ  χιλιάδες  σαράντα  δύο.

 

        ………………………………………………………………………………………….    

 

     β . εκατόν  τριάντα  πέντε εκατομμύρια  τετρακόσιες σαράντα  εννιά χιλιάδες.

 

         ………………………………………………………………………………………….

 

2. Να  βρεις    τα   αποτελέσματα . Να  κάνεις  και  τις  δοκιμές  τους .

 

      α. 12345 + 345 + 234578 =                      β.  239074 – 87965 =              γ. 56738 . 905 =

 

       δ. 56089 : 453 =

 

       Λύσεις .                                                                                                       δοκιμές .

 

        α.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Να  βρεις  το Μ.Κ.Δ.   και  το  Ε.Κ.Π.  των  αριθμών :

 

   α. ( 3, 6 )      β.  ( 5 , 10 )       γ. ( 6 , 12 , 24 )

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Να  λύσεις  τα  παρακάτω  προβλήματα .

 

     α. Ένα  βαπόρι  μετέφερε  από  την  Αθήνα  στην  Κρήτη  804  επιβάτες και  κατά  την  επιστροφή  

 

του  στην  Αθήνα  μετέφερε  568  επιβάτες . Πόσες  δραχμές  εισπράχτηκαν , αν  το  εισιτήριο έκανε

 

5.500 ;

 

Λύση

 

 

 

 

 

 

Απάντηση : ………………………………………………………………………………………………

 

 

 

                      Αναγωγή  στη  μονάδα (  μελετώ  το  σχετικό  μάθημα  του  βιβλίου  μου. )

 

 

4. Ένα  συνεργείο  που  αποτελείται  από 4 άτομα  έβαψε  την  πολυκατοικία  σε   12  ημέρες . Αν  στο 

 

συνεργείο  ήταν  6  άτομα  σε  πόσες  ημέρες  θα  έβαφε  την  πολυκατοικία ;

 

Λύση

   

…………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

5. Από  50  κιλά  λάδι  βγάζουμε  10  λίτρα  λάδι . Από  πόσες  ελιές  θα  βγάλουμε 150 λ. λάδι ;

 

  Λύση

 

………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………

 

 

Ονοματεπώνυμο :  ………………………………………………………………………….