Τάσος  Ανδριανόπουλος .22ο δημ. σχ. Καλαμάτας  τηλ.  26066

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ  

                                                                                                                                                  

 

Ονοματεπώνυμο :  ……………………………………………………………………….

 

 

 

1. Σημειώνω  Σ  ( συνώνυμα  )  , Ο  (ομώνυμα )   ,  Π  ( παρώνυμα )  , Τ  ( ταυτόσημα )  , Α  (αντίθετα)

 

                                                              σελ.  75 – 79  γραμματικής

 

 (    )      κλίμα  -   κλήμα                                               (    )      μορφωμένος  -  αμόρφωτος

 

 (    )      αμυγδαλιά  -  αμυγδαλή                                  (    )       ραντίζω  -  ποτίζω

 

 (    )      νόμος  -  νομός                                                (    )      γέρος  -  γερός

 

 (    )      πλησιάζω  -  κοντεύω                                      (    )      σήκω  -  σύκο

 

 (    )      εχθρός  -  φίλος                                                (    )      εργασία  -  δουλειά

 

 (    )      όρνιθα  - κότα                                                  (    )       χαρούμενος  -  λυπημένος

 

 (    )     στέγη  -  σκεπή                                                  (    )       χρήματα  -  λεφτά

 

 (    )     θόρυβος  -  κρότος                                            (    )       μετάλλιο  -  μεταλλείο

 

 

 

2. Να  υπογραμμίσεις  με  μπλε  τις  απλές   προτάσεις  και  με  πράσινο  τις  σύνθετες .

 

                                                  σελ.    11  -  12  γραμ.

 

     

                α. Ο  Μιαούλης    ήταν  ναύαρχος .

 

                β.  Το  ποτάμι  τρέχει  γάργαρο .

 

                γ. Ο στρατός , η  αεροπορία  και  το  ναυτικό  έγραψαν  άθλους  στο  Έπος  του  ΄40.

 

                δ. Ο  Κώστας  κι  ο  Πέτρος   είναι  φίλοι .

 

 

 

3.Να  χωρίσεις  τις  προτάσεις  της  άσκησης  (  2  )  στο  ονοματικό  και  το  ρηματικό μέρος  και

 

   να  βρεις  σε  κάθε  πρόταση  το  υποκείμενο , το  κατηγόρημα  και το  κατηγορούμενο , αν υπάρ-

 

   χει .

 

 

                     Ονοματικό  μέρος                                                        Ρηματικό  μέρος

 

α. …………………………………………………    ………………………………………………….

 

β. …………………………………………………    ………………………………………………….

 

γ. …………………………………………………     ………………………………………………….

 

δ. ………………………………………………...        …………………………………………………...

   

 

            Υποκείμενο                                          Κατηγόρημα                                        Κατηγορούμενο

 

α. …………………………….    ………………………………………….  …………………………….

 

β. …………………………….    ………………………………………….  …………………………….

 

γ. …………………………….    ……………………………………. ……  …………………………….  

 

δ……………………………..     ………………………………………….    ……………………………

 

ΚΛΙΤΑ        και   ΑΚΛΙΤΑ         (  μέρη  του  λόγου  )

 

                                                 τα  διαβάζω  και  τα  μαθαίνω  απέξω !