22ο   Δημ.  Σχολείο  Καλαμάτας  τηλ.  26066

 

Τάξη  Β , τμήμα  1ο

 

Υπέυθυνος  τμήματος : Τάσος  Ανδριανόπουλος   Δάσκαλος .

 

                                        

 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ    ΕΡΓΑΣΙΑ    ΓΛΩΣΣΑΣ        

 

 

Ονοματεπώνυμο : .........................................................................................................................

 

 

1. Συμπληρώνω   τις  προτάσεις  με  το  εγώ  και  το  ρήμα .

  

   Εγώ  παίζω  στον  κήπο . .............      .........................   στον  κήπο . ..............   ........................  στον

    κήπο .  ..................   ...............................   στον  κήπο . .................  ................................   στον  κήπο .

    ...................    ...............................   στον  κήπο .

 

 

2. Γράφω  τα  ρήματα  στους  χρόνους  που  έχω  μάθει  προσέχοντας  την  ορθογραφία  τους .

  

    Ενεστώτας                                         Αόριστος                                     Παρακείμενος

    ( τώρα )                                               ( χθες)                                        ( ως   τώρα )

 

     αυτός  ζωγραφίζει              ..............  .......................         ...............  ...............  ...........................

     εσύ  χτίζεις                         ............    ......................          ...............   ..............  ...........................

     αυτοί  καθαρίζουν             .............     ......................         ..............   ..............  ...........................

     εγώ   σταματώ                     ...........      .....................          ...............    .............   ..........................

     εμείς  προσπαθούμε            .............   .......................          ..............    ..............   .........................

     εσείς  ρωτάτε                      .............   .......................          ..............     .............    .........................

     εμείς  σταματάμε                ..............  .......................           ..............     .............    .......................

 

 

3.Ξαναγράφω  τις  προτάσεις  απ’ τον  ενικό  στο  πληθυντικό .

   

   Εσύ  είπες  ότι  θα  διαβάσεις  και  δε  διάβασες .

    ........................................................................................................  .

   Αυτός  θα  πάει  βόλτα  στη  θάλασσα .

   .........................................................................................................  .

   Εγώ  θα  πάω  στο  βουνό το  Σαββατοκύριακο .

   .........................................................................................................  .

 

 

4. Τις  δυο  λέξεις  τις  κάνω  μία  (  σύνθετη ) .

 

    μέρες     νύχτες                            .................................................

    χιόνι      νερό                               .................................................

    μπαίνω    βγαίνω                          ................................................

    ανοίγουν    κλείνουν                    ................................................

    έτρεμε        έσβηνε                       ................................................

    ψηλός       λιγνός                          ................................................

    πηγαίνουν    έρχονται                   ................................................

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

 

 

1.Βάζω  τον  αριθμό  που  πρέπει .

 

             39                           50                               20                               30                      

 

 

             40                           60                               70                               80              

 

 


             90                           100            .

 

2.Βάζω        >       <      =

 

40 ....... 39                               ( 4  .  10 ) + 2  ..............  43

52 ....... 54                               ( 6  .  10 ) + 4  ..............  68

78 ....... 79                               ( 9  .  10 ) + 1 ...............  90

35.........42                               ( 8  .  10 ) + 9 ...............  91

 

3. Γράφω  τον  αριθμό .

   

     τρίτος  ...........         ,       πέμπτος ............   ,     δέκατος ...............  ,  δέκατος  τρίτος ................  ,

     εικοστός  ...............   ,   τεσσαρακοστός  πέμπτος  ................   ,   ογδοηκοστός  ...............  ,

     ενενηκοστός  τρίτος  ................  ,  εκατοστός  ................  .

 

Έλλειψη:  
32 ,  45 ,  7 ,  12 ,  92 ,  95 ,  100 ,  3 ,  0
4.Βάζω  απ’ το  μικρότερο  στο  μεγαλύτερο .            

 

 

 

 

 

 

 

       

 

......................................................................................................................................................................

 

5. Να  αντιστοιχίσω .

 

 

( 3 . 10 ) + 5                       ( 70 + 10 ) + 1

( 40 + 10 ) + 2                     ( 5 . 10 ) + 2

( 8 . 10 ) + 1                        ( 20 + 10 ) + 5

( 60 + 10 ) + 5                     ( 7 . 10  ) + 5

 

 

6. Συμπληρώνω  τα  κενά .

  

  1 ,2,3,...,5,6,7....,9,10,......,12,13,14,15,......,17,18,......,.......,21,.....,23,24,25,......,27,........,........,........,

 

   31,32,.......,34,35,36,37,.......,.........,.........,.........,24...43,.......,45,.......,47,.......,49,.......,........,52,53,.......,

 

  55,........,57,58,........,.........,........,62,63,64....,66,.......,68,.......,.......,.......,72,73,74,75,.......,77,.......,79,.....

 

  81,........,83,84,85,........,.........,88,........,..........,........,92,93,94,95,.......,97,98,........,............  .