Τάσος  Ανδριανόπουλος 22ο  δημ.  σχ.  τηλ.  26066

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ

                                   

 

Όνομα : .............................................

 

 1.Να  διαβάσεις  τα  γράμματα . α , ε , η , ι , ο , ω ,υ , κ, τ , ρ , π, φ

 

δ , σ , ς , ζ, ξ , ν , ψ , χ .

 

 

2 .Να  ενώσεις  τα  γράμματα  ,να  τα  διαβάσεις  και  να  τα  γράψεις .

 

 

Έλλειψη: αΈλλειψη: ν                                                                                        ε      

 

                                                                                                               ο  

                                                          τ                                  

                                                                                                                 ι

                          .............                                                                      

                             

                                               α

                                         ω

 

 

                                                    .............. ,   .................  ,     ................... ,  ................ , ...................

 

 

 

    ***Αυτή  την  εργασία  μπορούμε  να  την  συνεχίσουμε  και  με  άλλους  συνδυασμούς  χωρίς  να 

 

πιέζουμε   το  παιδί  .

 

 

1.        Διαβάζω  τις  συλλαβές  και  τις  βάζω  στα  κενά.

Επεξήγηση με σύννεφο: μα ,  να , το ,  πι
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Μα.......     ........    το    τό.......   .

Αριθμητική

 

 

 

1.Να  διαβάσεις  και  να  γράψεις  τους  αριθμούς.

 

 

                    1                             2      

                

3                                                                                                                                  4

 

          5 

 


                                                                                

 

........             .............              ...........

 

                                     

 

          ..........                          .........

 

2.        Να  γράψεις  τους  αριθμούς  που  λείπουν .

 

 

              

1 , ... , 3 ,  4  ,  ....      1 ,  2 ,... ,4 ,..

 

    .... , 2 , ..... , 4 , .....