........................................................................................................................................................................................

22ο  Δημ. Σχολείο Καλαμάτας                                Τάσος  Ανδριανόπουλος  Δάσκαλος   

Τηλέφωνο : 26066                                                         

                                              

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ   ΓΛΩΣΣΑΣ      

 

 

 

1.Συμπληρώνω  και  διαβάζω .

 

 

  Μα..ί..  ,  μήλ..    ,  μπαν..ν..      ,   ,  τρ..χ..    .

 

 

 

2.Διαβάζω .

 

 

  Τώρα   εγώ  διαβάζω  κι  όλοι  με  προσέχουν !

 

 

3.Συμπληρώνω   και     διαβάζω  .

 

   Με   λέ..ε      .........................................   και    π..γαί..ω    στην

 

  Δευ..έρ..          Δ..μ..τικού .

 

 

4.Διαβάζω  τις  ερωτήσεις  κι  απαντώ.

 

  Με  λένε ;  ………………….

 

  Έχω    ………..       αδέρφια .

 

  Τον   μπαμπά  μου  τον  λένε ;  ……………………….

 

  Την  μαμά  μου   την  λένε ;  …………………………

 

 

   Τον   δάσκαλό   μου   τον   λένε ;  …………………….

 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

 

1.  Συμπληρώνω  τους  αριθμούς   που   λείπουν .

 

    1, …. ,3, 4,….,6,….,8,….,…..,11,….,13,….,…..,16,…..

 

    18,…..,20 .

 

2.Γράφω  τους  αριθμούς   με    λέξεις  .

 

   1………….    2……….   5……………. 10……………

 

  13…………………    15…………………17…………………

 

  20……………………   .

 

 

3.Πόσο   κάνει ;

 

 

    3 + 1 = ……..        5 + 1 =…………..  8 + 1 =