ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - on line

 

Δημιουργός : Τάσος Ανδριανόπουλος - Δάσκαλος 22ο δημ. σχ. Καλαμάτας

( είναι μια ερασιτεχνική δουλειά στα πρώτα της βήματα , γι αυτό και παρακαλώ την κατανόησή σας για παραλείψεις που μπορεί να βρείτε στις εργασίες ! )

 

 

 

Η ενότητα περιλαμβάνει εργασίες πολλαπλής επιλογής , κλειστού τύπου , συμπλήρωσης κενών , αντιστοίχισης , σταυρόλεξο , Διαθεματικές κ.λ.π. , με δυνατότητα αυτοαξιολόγησης , χρονομέτρησης και χρήσης εικονικού πληκτρολογίου .

μπορείτε να τις '' κατεβάσετε '' από το downloads της αρχικής μου σελίδας

 

 

 

A' δημοτικού

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ

Φτιάχνω λέξεις

Φτιάχνω προτάσεις . ( 1 ) , ( 2 )

Δραστηριότητα κλειστού τύπου .

Β ΄ δημοτικού

Αριθμητική ( πρόσθεση - αφαίρεση )

Γ΄ δημοτικού

Ιστορία ( 1 )

Ιστορία ( 2 )

Μελέτη περιβάλλοντος

Αριθμητική - Λύση προβλημάτων

Αγγλικά ( αριθμοί )

Δ΄ δημοτικού

Αγγλικά ( κατανόηση κειμένου )

Ε΄ δημοτικού

ΣΤ ΄ δημοτικού

Σταυρόλεξο - Γλώσσα

 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

 

 

τις ευχαριστίες μου !!! για το χρόνο που διαθέσατε