άθλοι του Ηρακλή !

εργασία επιλογής

  

Διαβάζω την ερώτηση και επιλέγω τη σωστή απάντηση ατώντας το κουμπάκι στο τέλος του κενού.. Στο τέλος ελέγχω την απάντησή μου κάνοντας 'κλικ' στο ''ελέγχω''.Προσέχω πάντα να είμαι μέσα στο χρόνο !

1. Οι άθλοι του Ηρακλή
2. Είχε 12 κεφάλια και την έλεγαν
3. Οι στυμφαλίδες όρνιθες
4. Φόβιζε τους ανθρώπους και τα ζώα γύρω από τα βουνά της Αρκαδίας
5.Ο Ηρακλής ήταν ένας