Έργο : Σχολεία Εφαρμογών Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων

Σχολείο : 3ο Γυμνάσιο Αχαρνών

Πάρνης : Πλατεία Σανατωρίου . Στήλη προσευχής του δάσους" Εντεύθεν η γραμμή υψούται και ήδη άρχεται αποκαλυπτόμενον δυτικά το Μενίδι (Αχαρναί). Κατά το 10 χλμ κείται ο σταθμός 'Ανω Λιοσίων όπου θα κατέλθωμεν, ίνα ιππεύσαντες αρξώμεθα της αναβάσεως επί της Πάρνηθος.
Η Πάρνης είναι το υψηλότερον (1412μ.) και το μεγαλύτερον των ορέων της Αττικής και το μάλλον κατάφυτον. Θηρεύονται πολλά ζώα και κυρίως αγριόχοιροι εις τα δάση αυτής. Ολόκληρον το όρος είναι κεκαλυμμένον υπό πευκών, αγριοαχλαδιών και κομάρων ιδίως επί των Α. και Β. κλιτύων παρά την Αγ. Τριάδα , όπου ιδρύθη και Ασκληπιείον (Σανατόριον) των φυματικών. Η ανάβασις επί της Πάρνηθος είναι επίσης εύκολος και δια  Μενιδίου, οπόθεν δια της δημοσίας οδού αγούσης μέχρι του Σανατορίου, φθάνομεν εις την Αγ. Τριάδα ".

( Οδηγοί ταξιδιώτου "Ελευθερουδάκη" ΕΛΛΑΣ 1926 )


 


 

    Επικοινώνησε μαζί μας  

aharnon3@otenet.gr