ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ   ΘΕΜΑΤΑ . . . . . . . . . . . .

1. Υπολογισμός Μικροκυματικής Ζεύξης.

2. Παράκεντρη Λήψη από   30W-5E   με TECATEL 110X120.

3. Κάτοπτρο Toroidal T-90 (Εγκατάσταση).

4. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ

5. LNB & DISEqC

6. Footprint Υπολογίζοντας το Κάτοπτρο

7. Εγκατάσταση Κινητού Κατόπτρου με Actuator & Positioner

8. ΜΟΝΑΔΕΣ dB

9. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

babgia@gmail.com