Προσευχή: Η δίοδος επικοινωνίας με το Θεό


Η προσευχή είναι ο τρόπος επικοινωνίας μας με το Θεό, το κανάλι μέσα από το οποίο αποστέλουμε στο Θεό Πατέρα μας την αγάπη μας, τον προβληματισμό μας, την αγωνία μας, το απόσταγμα της ψυχής μας και δεχόμαστε από Αυτόν την Αγάπη Του και την προστασία Του. Η προσευχή δεν έχει τόπο, τρόπο και χρόνο. Η προσευχή γίνεται οπουδήποτε, οπωσδήποτε και οποτεδήποτε η καρδιά μας το επιθυμεί. Αν και ο κατ' εξοχήν χώρος προσευχής είναι ο Ι. Ναός, η Εκκλησία έχει ορίσει προσευχές για όλες τις ώρες της ημέρας, που γίνονται από τον καθένα μας προσωπικά, με ησυχία εις το "ταμείον" μας. Εδώ θα παραθέσουμε κάποιες από αυτές για όσους δεν τις γνωρίζουν, δεν τις έχουν προμηθευθεί σε κάποιο προσευχητάριο από τα πολλά που κυκλοφορούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα να τις προμηθευθούν γιατί βρίσκονται, ίσως, στο εξωτερικό.

Ζητούμε συγγνώμη για το γεγονός ότι τα κείμενα παρατίθενται σε μονοτονικό σύστημα, υποτασσόμαστε, όμως, στους περιορισμούς της τεχνολογίας.

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

Επιστροφή στη βασική σελίδα