Η "Κλίμαξ"
του Αγ.Ιωάννου του Σιναϊτου


 

Η "Κλίμαξ" (κλίμακα-σκάλα στα νεοελληνικά) είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο του Αγ. Ιωάννου του Σιναϊτου, το οποίο περιγράφει την πορεία προς τη Θέωση σαν μία ανάβαση σε μία σκάλα προς τον ουρανό, κάθε σκαλί της οποίας είναι μία αρετή που πρέπει να κατακτήσει ο πιστός για να πετύχει το σκοπό του και να μην κατακρημνιστεί από αυτή. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να αποτελέσει ένα "εγχειρίδιο" μοναχών κατά παραγγελία του ηγουμένου τους Ιωάννου στο μοναστήρι της Ραϊθού. Το θεόπνευστο αυτό βιβλίο, όμως, αποτέλεσε και αποτελεί ένα οδηγό για όλους τους Ορθοδόξους κάθε εποχής.

Δύσκολη η πορεία της ανάβασης, πολλοί οι πειρασμοί, μεγάλοι οι κίνδυνοι. Όταν, όμως, ο αγωνιστής επιχειρεί να ανέβει λαμβάνει βοήθεια από τον Ουράνιο Πατέρα και το ανέβασμα γίνεται ευκολότερο.

Η "Κλίμαξ" κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις από την Ι.Μ.Παρακλήτου. Ας δούμε ποιοι είναι οι 30 λόγοι του Αγ. Ιωάννου που αποτελούν και τα σκαλιά αυτής της σκάλας. Εμείς, άραγε, σε ποιο σκαλί βρισκόμαστε;

(χαμηλότερο σκαλί)

 1. Περί αποταγής
 2. Περί απροσπαθείας
 3. Περί ξενιτείας
 4. Περί υπακοής
 5. Περί μετανοίας
 6. Περί μνήμης θανάτου
 7. Περί του χαροποιού πένθους
 8. Περί αοργησίας
 9. Περί μνησικακίας
 10. Περί καταλαλιάς
 11. Περί πολυλογίας και σιωπής
 12. Περί ψεύδους
 13. Περί ακηδίας
 14. Περί γαστριμαργίας
 15. Περί αγνείας
 16. Περί φιλαργυρίας
 17. Περί αναισθησίας
 18. Περί ύπνου και προσευχής
 19. Περί αγρυπνίας
 20. Περί δειλίας
 21. Περί κενοδοξίας
 22. Περί υπερηφανείας
 23. Περί λογισμών βλασφημίας
 24. Περί πραότητος και απλότητος
 25. Περί ταπεινοφροσύνης
 26. Περί διακρίσεως
 27. Περί ησυχίας
 28. Περί προσευχής
 29. Περί απαθείας
 30. Περί αγάπης, ελπίδος και πίστεως

(υψηλότερο σκαλί)

Καλή ανάβαση!

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

Επιστροφή στη βασική σελίδα