Έχετε επισκεφθεί τη σελίδα του

 π. Αναστασίου Μπαστούνη

Χριστός Παντοκράτωρ

Η προσωπική μου σελίδα έχει αλλάξει μορφή και έχει πάρει τη μορφή ενός blog. Η αλλαγή αυτή έγινε ώστε να είναι τακτικότερη αλλά και αμφίδρομη η επικοινωνία μας, αφού πλέον θα μπορείτε κι εσείς να εκφράζετε την άποψή σας στα γραφόμενα σε αυτή.

 

 

Η παλαιά σελίδα δεν συντηρείται πλέον και μπορείτε να τη δείτε εδώ.