Ηλιακή Ενέργεια Μετεωρολογικός Σταθμός Δράση Comenius

Συνεργασία του 6ου Ενιαίου Λυκείου Λάρισας με το
Lycee Chaptal της πόλης Mende (περιοχή Loere) της Γαλλίας πάνω στο κοινό θέμα:
"Ένα ταξίδι στη μεσαιωνική Μεσόγειο μέσα από τη μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς
στην περιοχή της Θεσσαλίας (Ελλάδα) και της περιοχής του Geraudan (Γαλλία)".

[Η εργασία θα καλύψει την περίοδο από το 10ο-15ο/16ο αιώνα.]

I. Οι ομάδες εργασίας
II.
Οι επισκέψεις-ανταλλαγές των μαθητών
III.
Τα μνημεία της Θεσσαλίας

Η Ομάδα του 6ου Λυκείου
  • Νομός Λάρισας
  • Νομός Τρικάλων
  • Νομός Καρδίτσας
  • Νομός Μαγνησίας

Η Ομάδα του Lycee Chaptal
-

Στείλτε μας τις παρατηρήσεις σας