4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γενικά στοιχεία

 

 

 

Ιστορικό σχολείου

Προσωπικό

Εκδηλώσεις

Διακρίσεις

Επικοινωνία

 Αυτή τη σελίδα την έχουν επισκευθεί φορές.

Αυτή η σελίδα εμφανίζεται καλύτερα με τον

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4ο Ενιαίο Λύκειο Ηρακλείου

Διεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 45, 71305 Ηράκλειο

Τηλ: 081-252495 Fax: 254481

 

 

 

 

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διευθυντής: Ψυχάρης Θεόδωρος

Υποδιευθυντές: Δουλγεράκης Νικόλαος, Χατζάκης Σταύρος

Σύνταξη σελίδας: Καραμαούνας Πολύκαρπος (ΠΕ 19)

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ